Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:54 24/08/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 8.2016 

+ Trả phép hè 2016 ngày 1.8.

+ Họp CM 14h ngày 3.8.

+ Tổ chức ôn tập và KT xét lên lớp:

     Toán 6: T. Mai

     Toán 7: T. Thiện.

     Toán 8: C. Nhân.

 - Dạy ôn tập: 8-9-12.8

 - KT, chấm nộp Cm: 13.8

+ Tập trung HS khối 6 - 8.8

   Tập trung HS khối 7; 8; 9 - 13.8

+ Hội nghị Công đoàn CS giữa nhiệm kì: 9.8

+ Tham gia lớp bồi dưỡng CT đầu năm học: 10-11.8 tại Nhà văn hóa UBND xã Quảng Thành.

+ Tham gia công tác Điều tra PC toàn xã: 14.8

+ Tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm: Từ 15 - 21.8

+ Thực hiện CT tuần 1 từ 22.8.

+ Xây dựng KH năm học: Cá nhân - lớp - tổ - trường.

+ Phân công nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhà trường NH 2016 - 2017.

+ Phân công chuyên môn, TKB, xây dựng PPCT bộ môn.

+ Chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017.

+ Tiếp tục vận động HS đang nghỉ học tới trường.

+ Nhận và hoàn thành hồ sơ cá nhân, tập thể đầu năm.

Các tin khác