Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 05:49 06/04/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG TƯ

1. Số lượng:

Tiếp tục duy trì đảm bảo số lượng hiện có.

Tăng cường kiểm tra đảm bảo chuyên cần của học sinh.

2. Dạy và học:

Thực hiện hoàn tất PPCT các môn hết tuần 35 HK2 và 1 tuần ôn tập cho HS (Tuần 16 HK2).

Các bộ môn thiếu tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học trong tháng cao điểm chuẩn bị KTHK 2.

Động viên và đưa HS tham dự kỳ thi HSG cấp Tỉnh.

Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu hoàn thành chỉ tiêu năm học: Thao giảng, dự giờ,...

Tăng cường hoạt động dạy và học của GV và HS.

Ra đề cương ôn tập HK2 chuẩn bị tốt cho KTHK 2.

Tăng cường phụ đạo HS yếu, kém trong các tiết tự chọn.

Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 7, khối 8.

Kiểm tra hồ sơ GV định kỳ.

3 Hoạt động khác:

Kiểm tra thi đua của GV.

Đánh giá BDTX - năm học 2017 - 2018.

Tham gia, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 30.04 - 01.05.

Các tin khác