Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:52 04/12/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH THANG 12.2017

1. Số lượng

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Tăng cường kiểm tra chuyên cần, nắm bắt kịp thời các HS bỏ tiết, bỏ buổi.

2. Dạy và học

- Thực hiện chương trình các tuần: 15; 16; 17; 18.

- Tăng cường công tác ôn tập cho HS để KTHKI.

- Cập nhật các thông tin: Điểm, lịch BG, KH sử dụng TBDH chính xác, kịp thời.

- Tổ chức KTHKI theo kế hoạch của Trường - Phòng GD và ĐT: Từ 26/12 -> 04/1/2018.

- Môn Tin KTHKI theo TKB từ 18/12 -> 23/12.

- Kiểm tra hồ sơ GV cuối HKI.

- Kiểm tra chế độ cho điểm, tránh nhầm lẫn, sai sót.

- Coi, chấm, báo cáo kết quả HKI.

3. Các hột động khác

- Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỉ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày Hội QPTD 22/12.

- Tổ chức và tham gia thực hiện: Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn.

- Thực hiện, hoàn thành các nội dung BDTX theo kế hoạch.

Các tin khác