Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 13 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:52 04/12/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH THANG 12.2017

1. Số lượng

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Tăng cường kiểm tra chuyên cần, nắm bắt kịp thời các HS bỏ tiết, bỏ buổi.

2. Dạy và học

- Thực hiện chương trình các tuần: 15; 16; 17; 18.

- Tăng cường công tác ôn tập cho HS để KTHKI.

- Cập nhật các thông tin: Điểm, lịch BG, KH sử dụng TBDH chính xác, kịp thời.

- Tổ chức KTHKI theo kế hoạch của Trường - Phòng GD và ĐT: Từ 26/12 -> 04/1/2018.

- Môn Tin KTHKI theo TKB từ 18/12 -> 23/12.

- Kiểm tra hồ sơ GV cuối HKI.

- Kiểm tra chế độ cho điểm, tránh nhầm lẫn, sai sót.

- Coi, chấm, báo cáo kết quả HKI.

3. Các hột động khác

- Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỉ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày Hội QPTD 22/12.

- Tổ chức và tham gia thực hiện: Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn.

- Thực hiện, hoàn thành các nội dung BDTX theo kế hoạch.

Các tin khác