Dạy tức là học hai lần''

Ngày 03 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:56 03/05/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

KẾ HOACH THÁNG 5

1. Xây dựng chương trình dạy học theo các hướng dẫn giảm tải của ngành, hoàn thiện PPCT HK2 giảm tải theo CV 1113 BGD.

2. Thực hiện chương trình: Tuần 05, 06, 07, 08 học kỳ II.

3. Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp 7, 8. GV lập danh sách học sinh khối 7 và thực hiện dạy vào tuần 6 HK2.

4. GV kiểm tra việc ghi chép của học sinh trong thời gian học qua truyền hình, qua Internet để đôn đốc việc tự học của học sinh;  GVBM ôn tập, phụ đạo thêm những nội dung học sinh thấy khó hiểu trong thời gian học qua truyền hình và học qua Internet .

5. Tiếp tục đăng ký, sử dụng thiết bị dạy học các bộ môn, tăng cường kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở, phụ đạo học sinh yếu.

6. Nộp sáng kiến kinh nghiệm (thầy Long)

7. Thực hiện việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh học kỳ 2 theo hướng dẫn của ngành.

8. Thao giảng: 02 GV: cô Nhân, thầy Thiện; Kiểm tra toàn diện: Thầy Hòa.

9. Kiểm tra hồ sơ giáo viên tháng 5.

10. Hoàn tất các nội dung BDTX và thực hiện đánh giá các nội dung BDTX.

11. Ra đề cương và đề kiểm tra học kỳ 2.

Các tin khác