Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:21 05/10/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

KẾ HOẠCH THÁNG 10 

1. Số lượng 

- Tiếp tục huy động HS chưa đến trường.

- Đảm bảo ổn định số lượng hiện có.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần 7-8-9-10.

- Hướng dẫn HS tham dự khảo sát HSG giải toán bằng MTCT tại Phòng GD.

- Thao giảng chuyên đề: 2 tiết. Dự giờ KT chuyên đề: 2 GV.

- KT thực hiện CT, hồ sơ GV.

- Tiếp tục hướng dẫn HS tham gia thi Violympic.

- Tăng cường bồi dưỡng HSG các Đội tuyển.

- Triển khai nội dung tập huấn: Quản lý dạy và học trong trường phổ thông.

- Hoàn thành một số nội dung BDTX theo kế hoạch.

- Rà soát các công tác đã triển khai tham gia đúng thời hạn: Thi sáng tạo KHKT.

- Tham gia sinh hoạt CM cụm (nếu có)

- Xây dựng chuyên đề tổ HKI.

3. Các hoạt động khác 

- Tham gia tổ chức Đại hội Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Hoạt động Công Đoàn chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Các tin khác