Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:06 04/12/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 12.2014

1. Số lượng

   - Tiếp tục duy trì số lượng hiện có.

   - GVCN, GVBM nắm chắc đối tượng HS có nguy cơ bỏ học để có biện pháp vận động kịp thời.

2. Dạy và học

- Hoàn thành chương trình dạy học HKI.

- Triển khai ôn tập cho HS để đạt kết quả tôt trong đợt kiểm tra HKI.

- Tổ chức và tham gia đợt kiểm tra HKI theo kế hoạch của trường và Phòng GD.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn, thành lập đội tuyển HSG các môn: Toán 7, MTCT 7.

- Rà soát hoàn thành các chỉ tiêu HKI: thao giảng, dự giờ, sổ điểm ...

- Hoàn thành các cột điểm KTTX theo đúng quy định.

- Kiểm ta hồ sơ GV cuối HKI - Trường.

- Tham gia tập huấn: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo năng lực.

- Tham gia sinh hoạt CM cụm. (nếu có)

- Thao giảng chuyên đề Ôn tập: 2 tiết.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GVDG cấp Huyện.

- Hướng dẫn HS tham dự thi ViOlympic.

- Tham gia đánh giá ngoài KĐCL của Phòng GD&ĐT.

Các tin khác