Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:59 22/09/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

Trả phép hè 2020

Dạy phụ đạo và tổ chức thi lên lớp cho HS khối 6 lên 7: Cô Nhân.

Họp tổ chuyên môn: phân công chuyên môn. GV lao động vệ sinh trường lớp, các phòng chức năng trong nhà trường.

Phân công nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức nhà trường trong năm học mới.

Chuẩn bbij tổ chức ễ khai giảng năm học 2020 2021 (05/9/2020).

Vận động học sinh bỏ học đến trường đảm bảo số lượng.

Các tin khác