Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:39 01/10/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

Kế hoạch năm 2018-2019

KẾ HOẠCH THÁNG 10 

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Nắm chắc đối tượng HS có nguy cơ bỏ học để vận động, động viên HS tích cực đến trường.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần 7-8-9-10.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học nâng cao chất lượng.

- Triển khai thực hiện đề tài: Đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

- Hướng dẫn và đưa HS tham gia thi Giải toán bằng MTCT cấp huyện.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các đội tuyển.

- Vận động, hướng dẫn HS tham gia "Trường học kết nối" .

- Tổng hợp các đề KTĐK môn toán - Bài số 1.

- Kiểm tra hồ sơ GV tháng 10.

3. Các hoạt động khác 

- Triển khai nội dung tập huấn: Kỹ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn, chuẩn hóa câu hỏi

kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ( câu hỏi TNKQ)

- Tham dự Đại hội Liên Đội.

- Tham gia điều tra phổ cập tại địa phương (Theo phân công).

- Chuẩn bị nội dung cho cuộc thi: Sáng tạo KHKT dành cho HS 8 - 9.

 
Các tin khác