Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:32 03/02/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2019

1. Số lượng:

Tiếp tục duy trì đảm bảo số lượng 100%. Nhất là thời điểm trước và sau tết nguyên đán.

Thực hiện phối hợp GVCN huy động số lượng sau tết nguyên đán theo phân công BGH nhà trường.

2. Dạy và học:

Thực hiện chương trình các tuần 24;25;26

Dạy bồi dưỡng HSG khối 8; khối 9.

Tăng cường kiểm tra thường xuyên, ổn định dạy và học.

Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

Thực hiện các kế hoạch: Thao giảng, dự giờ, KTTD.

Quan tâm đến việc duy trì tốt số lượng HS trước và sau tết nguyên đán.

Thực hiện soạn giảng theo chủ đề Đại số 8 của HK2.

Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 2.

3. Hoạt động khác:

Thực hiện các nội dung BDTX.

Trực cơ quan đảm bảo trong đợt nghỉ tết Nguyên đán theo lịch phân công.

Các tin khác