Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:00 21/08/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 8.2014

1. Trả phép hè 01.8.2014

2. Tập trung HS toàn trường 02.8.2014

3. Tổ chức ôn tập và thi xét lên lớp khôi 6,7,8.

4. Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2014 - 2015.

5. Huy động và duy trì số lượng.

6. Ổn định nề nếp dạy và học.

7. Xây dựng và hoàn thành:

   - Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015.

   - Kế hoạch năm học 2014 - 2015.

8. Sắp xếp, tổ chức các phòng học bộ môn.

9. Rà soát, tu sửa, mua sắm bổ sung TBDH.

10. Hoàn thành hồ sơ đầu năm của GV và HS.

11. Thực hiện chương trình tuân 1 NH 2014 - 2015: 18.8.2014

12. Tổ chức bồi dưỡng các đội tuyển HSG.

13. Chuẩn bị tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học 2014 - 2015.

14. Cập nhật các thông tin tên trang web của trường.

Các tin khác