Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:00 21/08/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 8.2014

1. Trả phép hè 01.8.2014

2. Tập trung HS toàn trường 02.8.2014

3. Tổ chức ôn tập và thi xét lên lớp khôi 6,7,8.

4. Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2014 - 2015.

5. Huy động và duy trì số lượng.

6. Ổn định nề nếp dạy và học.

7. Xây dựng và hoàn thành:

   - Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014 - 2015.

   - Kế hoạch năm học 2014 - 2015.

8. Sắp xếp, tổ chức các phòng học bộ môn.

9. Rà soát, tu sửa, mua sắm bổ sung TBDH.

10. Hoàn thành hồ sơ đầu năm của GV và HS.

11. Thực hiện chương trình tuân 1 NH 2014 - 2015: 18.8.2014

12. Tổ chức bồi dưỡng các đội tuyển HSG.

13. Chuẩn bị tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học 2014 - 2015.

14. Cập nhật các thông tin tên trang web của trường.

Các tin khác