Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:21 01/06/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

KẾ HOẠCH THÁNG 6/2020

I. Số lượng:

- Duy trì 100% số lượng hiện có.

- GVCN quan tâm, nhắc nhở HS đảm bảo chuyên cần trong học tập.

II. Dạy và học: 
1. Thực hiện chương trình tuần 10;11;12 HK2 và kiểm tra HK2 đối với tất cả các môn học theo kế hoạch nhà trường, PGD&ĐT, đối với môn Tin học thực hiện kiểm tra HK2 theo TKB.

2. Thực hiện chuyên đề tổ HK2: Đố vui để học Toán Tin 6.

3. Hoàn tất đánh giá BDTX năm học 2019-2020.

4. Cập nhật đảm bảo các cột điểm theo PPCT giảm tải HK2.

5. Hoàn tất thanh tra toàn diện đợt 2 (T Hòa), hoàn tất kế hoạch thao giảng HK2.

6. Coi và chấm thi HKII theo phân công của nhà trường từ 20/6 đến 01/7, tin học thi trong TKB trước, báo cáo chất lượng điểm kiểm tra HK2 đúng thời gian quy định.

- Tập trung vào điểm và hoàn thành các loại hồ sơ theo kế hoạch nhà truờng.

7. Thực hiện dạy BD HSG K7; K8, quan tâm, phụ đạo học sinh yếu kém, đốc thúc học sinh ôn tập kiểm tra HK2.

8. Thực hiện kiểm tra hồ sơ GV cuối năm.

9. Đánh giá, xếp loại viên chức cuối năm.

 

III. HĐ Khác:

Ngoại khóa chuyên đề tổ hk2: Đố vui để học Toán Tin 6

Khối 8 tham gia thi nghề phổ thông 21, 22/6/2020

                                                                                           

Các tin khác