Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:24 12/11/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

KẾ HOẠCH THÁNG 11 

Thi đua lập thành tích chào mừng Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20.11

1. Thực hiện chương trình các tuần 12-13-14-15.

2. Thi GV dạy giỏi cấp trường: T. Quý, T. Điệp.

3. Tham gia và tổ chức Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20.11.2013.

4. KTTD giáo viên theo kế hoạch CM.

5. Triển khai ra đề cương ôn tập HKI các bộ môn. Ra đề KTHKI đề xuất nộp trường, phòng GD.

6. Tiếp tục thao giảng chuyên đề theo kế hoạch.

7. Tiếp tục bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu.

8. Kiểm tra hồ sơ GV định kì.

9. Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm.

10. Kiểm tra một tiết chung đề môn toán 8.

11. Triển khai BDTX nội dung 1.

12. Tăng cường sử dụng TBDH và phòng bộ môn có hiệu quả.

13. Tăng cường KTTX hoàn thành cột điểm, nâng cao chất lượng dạy học.

14. Tăng cường dự giờ, thăm lớp hoàn thành chỉ tiêu, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Các tin khác