Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 07:58 07/03/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

KẾ HOẠCH THÁNG 3 

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Tăng cường KT chuyên cần, phát hiện kịp thời HS có nguy cơ bỏ học.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần từ 25 - 28.

- GV thiếu tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình chung.

- Sinh hoạt CM cụm môn toán ngày 23.3 tại THCS Phan Thế Phương.

- Tiếp tục xây dơngj, hỗ trợ GV tham gia Hội thi GVDG cấp Huyện.

- Tăng cường công tác CM: soạn, giảng, chấm, chữa ...

- Thao giảng chuyên đề, dự giờ thăm lớp, KT nội bộ theo kế hoạch.

- Xây dựng đề cương, đề KTHK 2 đề xuất.

- KT hồ sơ GV.

- Nộp các bài KT một tiết theo quy định.

- Nâng cao hiệu suất sử dụng phòng bộ môn, TBDH.

- Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG.

- Cập nhật kịp thời các nội dung trên cổng TT.

- Hướng dẫn HS tiếp tục tham gia thi Violympic các vòng tự luyện chuẩn bị tham dự vòng thi cấp Tỉnh.

- Tăng cường nề nếp dạy và học nâng cao chất lượng đại trà.

3. Các hoạt động khác 

- Giúp đỡ HS tham gia Giải bóng đá HS, Hội thi Tiếng hát măng non.

- Tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong tháng: 8/3, 26/3.

- Hoàn thành các nội dung BDTX năm học 2016 - 2017.

Các tin khác