Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:31 16/05/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

KẾ HOẠCH THÁNG 5.2014

1. Số lương:

- Duy trì số lượng hiện có.

- Vận động một số HS mới nghỉ học đến trường.

2. Dạy và học:

- Thực hiện hoàn thành chương trình dạy học HK2.

- Ôn tập cho HS tham dự đợt kiểm tra HK2.

- Tham gia và tổ chức kiểm tra HK2 theo lịch của Phòng GD và Trường.

- Chấm điểm, cập nhật điểm, báo cáo số liệu thống kê theo biểu mẫu của Trường.

- Hoàn thành kế hoạch năm học.

- Tổng kết năm học: Cá nhân - Tổ - Trường. 

Các tin khác