Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:47 01/11/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

KẾ  HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2019

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

1. Số lượng:

- Tiếp tục duy trì  số lượng hiện có, vận động học sinh bỏ học quay lại với lớp, với trường.

- Tăng cường nắm chắc chuyên cần của học sinh.

2. Dạy và học:

- Thực hiện dạy bù kịp chương trình tuần 7:8:9:10;11

- Cập nhật đầy đủ kịp thời các thông tin trên Website của nhà trường.

- Tiếp tục triển khai theo quy trình các hoạt động : Thao giảng chuyên đề, dự giờ, kiểm tra, vào điểm.

- KTTD: cô Nhân.

- Thực hiện dạy bù theo kế hoạch nhà trường và GV tự bù đảm bảo chương trình theo tiến độ chung của nhà trường.

Thực hiện kế hoạch ngoại khóa: Rung chuông vàng Toán Tin 8.

- Ra đề và thực hiện kiểm tra giữa kỳ đối với môn Toán và Tin học.

- Ra đề kiểm tra giữa kỳ, đề cương ôn tập HK1 và đề kiểm tra HK1 đề xuất.

- Sinh hoạt chuyên môn: Đi sâu vào chuyên đề soạn chủ đề, ƯDCNTT có hiệu quả trong các tiết dạy.

- Tăng cường hơn trong công tác bồi dưỡng HSG, thực hiện phụ đạo học sinh yếu để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.

- Thao giảng chuyên đề: Thầy Quý, thầy Long.

- Tổ chức đánh giá công chức, viên chức.

- Thực hiện các nội dung BDTX.

3. Các hoạt động khác:

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch nhà trường.

-Thực hiện các nội dung  BDTX nội dung 1.

- Dự Lễ kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 tại trường.

Các tin khác