Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:05 07/05/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2019

1. Hoàn thành chương trình, kế hoạch dạy học năm học 2018-2019.

2. Tiếp tục tổ chức thi học kỳ hai theo lịch thi PGD.

3. Cập nhật điểm, đánh giá xếp loại HS HK2, cả năm vào học bạ, báo cáo chất lượng hai mặt.

4. Tham gia coi thi cấp Tiểu học (T Quý) ngày 09/05/2019.

5. Khảo sát HSG K8 để chọn HS tham gia bồi dưỡng HSG huyện.

6. Tổng kết tổ, xếp loại thi đua theo tổ, nhà trường.

7. Hoàn thành trả sách giáo khoa và đồ dùng dạy học cho thư viện và thiết bị.

8. Phát thưởng, tổng kết năm học 2018-2019.

Các tin khác