Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:15 09/12/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

KẾ HOẠCH THÁNG 12.

THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỈ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22.12. 

I. Số lượng:

Tiếp tục duy trì số lượng đạt 100%. Quản lí tốt HS vắng, trễ.

II. Dạy và học.

+ Thực hiện chương trình tuần 15-16-17-18.

+ Đẩy mạnh công tác ôn tập HKI.

+ Tăng cường bồi dưỡng HSG, chuẩn bị tham gia kì thi HSG cấp huyện (tháng 1.2014)

+ Tiếp tục thực hiện tốt các tiết phụ đạo HS yếu, kém môn toán.

+ Rà soát chương trình, dạy bù đảm bảo kịp tiến độ.

+ Kiểm tra và hoàn thành chế độ cho điểm HKI.

+ Hoàn thành các chỉ tiêu HKI: KTTD, KTCĐ, thao giảng, dự giờ, ...

+ Sinh hoạt CM cụm theo kế hoạch.

+ Bồi dưỡng GV chuẩn bị tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh lần VII.

III. HĐ-NGLL

+ Tổ chức giải bóng đá HS khối 8-9.

+ Tham gia thực hiện công tác " Đền ơn, đáp nghĩa "

+ Tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng đầu vào, đầu ra đã được Sở GD&ĐT khảo sát đầu năm môn toán.

IV. Quản lí, chỉ đạo.

+ Kiểm tra hồ sơ toàn bộ GV cuối HKI.

+ Sinh hoạt Tổ theo chủ đề: Ôn tập kiến thức HKI.

+ Tổ chức kiểm tra một tiết chung đề môn Đại số 8.

Các tin khác