Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:00 05/12/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

                        KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020:

1. Số lượng:

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- GV quan tâm, nhắc nhở HS đi học chuyên cần để  ôn tập có hiệu quả chuẩn bị KTHKI và kiểm tra học kỳ I môn Tin học

2. Dạy và học:

- Thực hiện chương trình tuần 11,12,13,14,15;

- Gv chủ động dạy bù đảm bảo hết chương trình tuần 13 đến ngày 13/12

- Cập nhật thông tin, lịch báo giảng, các cột điểm KTTX, KTGK vào sổ, cổng TTĐT đúng qui định.

- Tăng cường sử dụng TBDH, phòng bộ môn, ứng dụng CNTT trong giảng dạy có hiệu quả.

- Tăng cường công tác BD HSG; Động viên HS tham gia BD tại huyện.

- Triển khai đề cương ôn tập HKI và hướng dẫn ôn tập HKI cho HS .

- Tiếp tục triển khai công tác dự giờ, thao giảng chuyên đề (C Nhân, T Sơn)

- Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tổ chức thi HKI môn Tin học vào tuần 16 cho HS.

- Tham gia coi thi và chấm thi HKI theo lịch của Phòng, Sở từ 28/12 đến 31/12.

- Hoàn thành các chỉ tiêu HKI.

- Xây dựng KH BDTX năm học 2020 - 2021.

- Xây dựng KH chuyên đề tổ: Rung chuông vàng Toán Tin 8 (đầu tháng 1/2021)

- Nộp các biểu mẫu báo cáo HKI chính xác,  đúng thời gian quy định.

3. Hoạt động NGLL:

- Tham gia hoạt động ngày QĐNDVN 22.12.

- Tham gia làm vệ sinh, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã.

- GV Tham gia tập huấn theo CV, hướng dẫn

Các tin khác