Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:43 05/04/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG TƯ

1. Số lượng:

Tiếp tục duy trì tốt nhất số lượng hiện có.

Tăng cường giám sát vắng, trễ đảm bảo chuyên cần của học sinh.

2. Dạy và học:

+  Thực hiện chương trình các tuần 33,34,35,36 ( CT tuần từ 12 đến hết CT tuần 16)

+  Tăng cường dạy bồi dưỡng HSG ở các khối lớp.

+  Thực hiện hoàn tất chuyên đề tổ : Đố vui để học Toán Tin 6.

+  Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học trong tháng cao điểm chuẩn bị KTHK 2.

+  Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu hoàn thành chỉ tiêu năm học: Thao giảng, dự giờ,...

+  Tăng cường kiểm tra hoạt động dạy và học của GV và HS.

+  TRiển khai đề cương ôn  tập HK2 đến HS sớm và thực  hiện ôn tập cho hs.

+  Tăng cường phụ đạo HS yếu, kém để đạt các chỉ tiêu năm học.

+  Kiểm tra hồ sơ GV định kỳ.

3 Hoạt động khác:

+  Kiểm tra thi đua của GV.

+  Đánh giá BDTX - năm học 2018 - 2019.

Tham gia, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 30.04 - 01.05.

Các tin khác