Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:55 04/10/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

KẾ HOẠCH THÁNG 10 

1. Số lượng 

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- Nắm chắc đối tượng HS có nguy cơ bỏ học để vận động, động viên HS tích cực đến trường.

2. Dạy và học 

- Thực hiện chương trình các tuần 5-6-7-8

- Thực hiện làm Kế hoạch dạy học (PPCT) và áp dụng, dạy học các chủ đề theo TT26 đảm bảo.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra nề nếp dạy và học nâng cao chất lượng.

- Triển khai thực hiện đề tài: Đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

- Tham gia chấm thi HSG Giải toán bằng MTCT cấp Huyện (Thầy Quý)

- Thực hiện tốt bồi dưỡng HSG các đội tuyển.

- Tổng hợp các đề KTGK môn toán , tin học

- Kiểm tra hồ sơ GV tháng 10.

- Thực hiện chuyên đề sáng tạo KHKT.

- Thực hiện chuyên đề đố vui để học Toán Tin 8.

- Thanh tra toàn diện: c Nhân

3. Các hoạt động khác 

- Tham dự các đại hội, hội nghị năm học,

- Chuẩn bị nội dung cho cuộc thi: Sáng tạo KHKT dành cho HS 8 - 9.

- GV làm vệ sinh sau lũ lụt tại trường.

 4. Điều chỉnh, bổ sung:
TKB các ngày từ thứ năm ngày 08//10 đến hết ngày thứ năm  22/10 không thực hiện được do lũ lụt.
Chưa thực hiện được kế hoạch TTTD.
Các tin khác