Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:37 01/12/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019:

1. Số lượng:

- Tiếp tục duy trì 100% số lượng hiện có.

- GV thường xuyên nhắc nhở HS đi học chuyên cần để đảm bảo ôn tập có hiệu quả chuẩn bị KTHKI.

2. Dạy và học:

- Thực hiện chương trình từ tuần 15 đến hết chương trình tuần 18.

- Tiếp tục công tác BD HSG chuẩn bị thi trong tháng tới.

- Triển khai đề cương và hướng dẫn ôn tập HKI cho HS.

- Cập nhật đầy đủ lịch báo giảng, các cột điểm vào sổ, cổng TTĐT đúng quy định.

- Ra đề khảo sát HSG và nộp CM 

Toán 8: C Nhân

Toán 9: T Sơn

Tin 9: thầy Long.

- Tiếp tục triển khai công tác dự giờ.

- Tổ chức thi HKI môn tin học.

- Tham gia coi thi và chấm thi HKI theo lịch của Phòng, Sở GD.

- Nộp các biểu mẫu báo cáo HKI đúng thời gian quy định.

- Hoàn thành các chỉ tiêu HKI.

- Triển khai cuộc thi sáng tạo TTN - NĐ năm 2019

- Tiếp  tục thực hiện học tập và đánh giá nội dung BDTX theo kế hoạch.

- Gv quan tâm tương tác trên trang" Trường học kết nối".

- Xây dựng, góp ý tiết dạy thi GVG cấp huyện.

3. Các hoạt động khác:

- Tham gia hoạt động ngày QĐNDVN 22.12.

- Tham gia làm vệ sinh, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã.

Các tin khác