Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 08:13 05/04/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Nắm số lượng học sinh trước vấu tết

- Lập báo cáo danh sách học sinh chưa nhận bằng tốt nghiệp

- Báo cáo số lượng tháng 2

Các tin khác