Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:59 10/01/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

>- Họp giao ban tổ văn phòng > >- Phục vụ thi HKI > >- Làm báo cáo điểm thi HKI nộp phòng > >- Chuẩn bị các biểu mẫu sơ kết hki > >- Báo cáo giữa HKI > >- Báo cảo trên cổng Thông tin > >- Cập nhật công văn đi đến > >- Năm số lượng tháng 01/2020 > >- Nghỉ tết âm lịch. >
Các tin khác