Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 08:34 05/10/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

- Làm và phát các loại sooe điểm cá nhân, sổ điểm danh phụ, mẫu 1 PT, mẫu 2 PT

- Sắp xếp và phát học bạ khối 6

- Chuẩn bị hồ phổ cập

- Cập nhật sổ đăng bộ

- Báo cáo số lượng tháng 9

Các tin khác