Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:04 04/12/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Cập nhật công văn đi đến

- Nắm số lượng học sinh

-  lập danh sách phòng thi

- Rà soát lại các loại hồ sơ sổ sách

Các tin khác