Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:04 04/12/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Cập nhật công văn đi đến

- Nắm số lượng học sinh

-  lập danh sách phòng thi

- Rà soát lại các loại hồ sơ sổ sách

Các tin khác