Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 14:48 19/09/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Cập nhật sổ thi đua khen thưởng của cán bộ công chức

- Cập nhật sổ đăng bộ

- Làm báo cáo đầu năm học

- Lập danh sách đăng ký thi đua

- Làm phổ cập

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 9

Các tin khác