Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 10:01 19/02/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

- Họp giao ban và lên kế hoạch làm việc trong tuần

- Nắm số lượng học sinh trước và sau tết

- rà soát lại bằng TN THCS

- Sắp xếp lại hồ sơ cán bộ

- Cập nhật công văn đi đến

- Thông báo cho học sinh rút bằng TN THCS.

Các tin khác