Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 07:55 14/02/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

- Thi học kỳ I

- Báo cáo kết quả điểm thi học kỳ I

- Báo cáo chất lượng bộ môn, hai mặt chất lượng cho phòng GD

- Báo cáo giữa năm trên cổng thông tin

- Báo cáo số lượng tháng 1

Các tin khác