Dạy tức là học hai lần''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 10:21 11/11/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

- Họp giao ban các tuần

- Làm phổ cập và kiểm tra tại PGD

- Sắp xếp hồ sơ cán bộ

- Nắm số lượng tháng 11

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường

- Cập nhật công văn đi đến

Các tin khác