Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:03 22/09/2014  

Kế hoạch năm 2014-2015

- Nắm số lượng học sinh đàu năm để BGH duyệt kế hoạch

- Biên chế các lớp học

- Cập nhật điểm thị lại

- Cập nhật cổng thông tin và báo cáo đầu năm

- Làm sổ điểm các nhân

Các tin khác