Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 13:57 04/09/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

- Biên chế và phân chia lại lớp 6

- Làm và phát mẫu 1PT, mẫu 2 PT, Sổ điểm danh phụ.

- Cập nhật lại phân công chuyên môn trên cổng thông tin

- cập nhật học bạ thi lại

- cập nhật và công văn đi, đến vào sổ

Các tin khác