Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 14:47 19/09/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Nắm số lượng học sinh.

- Điều chỉnh biên chế các lớp học

- Cập nhật điểm thi lại trên cổng thông tin

- Lập danh sách học sinh khối 8 đăng ký học nghề

- Cập nhật điểm thi lại trong học bạ

- Làm các loại hồ sơ sổ sách đầu năm (sổ điểm danh phụ, sổ điểm cá nhân, mẫu 1PT, mẫu 2 PT)

- Phát các loại hồ sơ sổ sách cho giáo viên và học bạ khối 6

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

Các tin khác