Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 07:46 06/03/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

- Họp giao ban tổ văn phòng đầu tuần

- Lập danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

- Lập danh sách đặng ký thi nghề khối 8

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết

- Báo cáo số lượng tháng 3

Các tin khác