Dạy tức là học hai lần''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 03:25 05/11/2015  

Kế hoạch năm 2015-2016

- Tiếp tục làm hồ sơ phổ cập xóa mù chữ

\r\n

- Kiểm tra phổ cập tại huyện

\r\n

- Nhập bằng TN nghề vào học bạ

\r\n

- Báo cáo số lượng tháng 11

Các tin khác