Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 22 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 08:17 05/04/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Giải quyết cho học sinh rút bằng TN

- Thu đơn hộ nghèo

- Báo cáo danh sách học sinh chưa nhận bằng TN

- Sắp xếp hồ sơ cán bộ

- Thu đơn hộ nghèo

- Báo cáo số lượng tháng 3

Các tin khác