Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 10:52 03/10/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

- Cập nhật sổ đăng bộ

- Tiếp tục làm hồ sơ phổ cập- tham gia kiểm tra taị huyện

- Phân công chuyên môn trên cổng thông tin.

- Đóng mã số học bạ khối 6 tại Phòng GD

- Báo cáo số lượng tháng 10

Các tin khác