Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 14:32 21/09/2021  

Kế hoạch năm 2021-2022

 Tháng

 9/2021

 

 Nắm số lượng học sinh đầu năm

- Điều chỉnh biên chế các lớp học

- Cập nhật thông tin điện tử đầu năm học 2021-2022

- Cập nhật điểm thi lại trên cổng thông tin

- Làm sổ điểm danh phụ phát các lớp

- Làm các loại hồ sơ sổ sách đầu năm(sổ điểm cá nhân, mẫu 1PT, mẫu 2 PT) phát các lớp

- Lập danh sách học sinh đặng ký học nghề 2021-2022

- Cập nhật sổ đăng bộ

- Sắp xếp học bạ khối 6 phát GVCN

- Trả học bạ tiểu học cho học sinh khối 6

- Cập nhật sổ thi đua khen thưởng của cán bộ công chức

- Làm báo cáo đầu năm học

- Lập danh sách đăng ký thi đua NH 2021-2022

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 9

Các tin khác