Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 14:05 09/01/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Báo cáo kết quả điểm thi

- Báo cáo giữa năm

- Cập nhật phân công chuyên môn HKII trên cổng thông tin

- Sắp xếp công văn đi, đến của năm 2016 để lưu trữ

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi , đến và chuyển giao công văn đến người giả quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 01/2017

Các tin khác