Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 08:08 05/04/2016  

Kế hoạch năm 2015-2016

- Lập danh ách phòng thi

- Phục vụ thi HKI

- Chuẩn bị các báo cáo về HKI

- Báo cáo số lượng tháng 12

Các tin khác