Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 14:48 19/09/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Tiếp tục làm hồ sơ phổ cập- tham gia kiểm tra taị huyện

- Phân công chuyên môn trên cổng thông tin.

- Đóng mã số học bạ khối 6 tại Phòng GD

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản tới người giải quyết.

- Báo cáo số lượng tháng 10

Các tin khác