Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:08 05/11/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

- Kiểm tra hồ sơ phổ cập cấp tỉnh

- Tiếp tục cập nhật sổ điều tra phổ cập

- Đóng mã số học bạ tại phòng GD

- Cập nhật điểm thi lại trong học bạ

- Nhận bằng tốt nghiệp nghề và vào học bạ

- Sắp xếp lại hồ sơ học bạ

- Cập nhật sổ thi đua khen thưởng của cán bộ công chức

- Báo cáo số lượng tháng 11

Các tin khác