Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:08 05/11/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

- Kiểm tra hồ sơ phổ cập cấp tỉnh

- Tiếp tục cập nhật sổ điều tra phổ cập

- Đóng mã số học bạ tại phòng GD

- Cập nhật điểm thi lại trong học bạ

- Nhận bằng tốt nghiệp nghề và vào học bạ

- Sắp xếp lại hồ sơ học bạ

- Cập nhật sổ thi đua khen thưởng của cán bộ công chức

- Báo cáo số lượng tháng 11

Các tin khác