Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 15:46 04/12/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

- Nhận giấy chứng nhận nghề và vào học bạ

- Lập danh sách phòng thi HKI

- chuẩn bị các loại mẫu báo cáo HKI

- Báo cáo số lượng tháng 12

Các tin khác