Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 15:04 03/09/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

- Tiếp tục phát sổ điểm cá nhân và mẫu 1 Pt cho giáo viên

- Làm và gửi giấy mời cho đại biểu tham dự lễ khai giảng.

- Sắp xếp hồ sơ học bạ khối 6 và phát cho giáo viên chủ nhiệm.

- cập nhật công văn đi đến

- Báo cáo số lượng tháng 9.

- Hoàn Thành cổng thông tin và báo cáo cho phòng GD.

Các tin khác