Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 08:11 05/04/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Làm và nộp báo cáo giữa năm

- Cập nhật chứng chỉ nghề vào học bạ

- Nắm và báo cáo số lương tháng 1

Các tin khác