Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 08:22 05/04/2016  

Kế hoạch năm 2016-2017

- Thông báo cho giáo viên và học sinh những sai sót hồ sơ học bạ khối 9 đề điều chỉnh

- Thông báo và lập danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10

- Lập danh sách phòng thi

- Phục vụ thi

- Báo cáo số lượng tháng 4

Các tin khác