Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:22 01/04/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Bổ sung các quyết định vào hồ sơ cán bộ

- Lập danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2019-2020

- Lập danh sách phòng thi HKII

- Nắm số lượng tháng 4

- Chuẩn bị cac loại mẫu báo cáo HKII, cuối năm.

-

Các tin khác