Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 09:22 01/04/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Bổ sung các quyết định vào hồ sơ cán bộ

- Lập danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2019-2020

- Lập danh sách phòng thi HKII

- Nắm số lượng tháng 4

- Chuẩn bị cac loại mẫu báo cáo HKII, cuối năm.

-

Các tin khác