Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 08:53 24/09/2018  

Kế hoạch năm 2018-2019

- Họp giao ban các tuần

- Làm sổ phổ cập

- Đóng mã số học bạ khối 6 tại phòng

- Báo cáo số lượng tháng 10

Các tin khác