Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 11:18 04/09/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

- Nắm số lượng đầu năm

- Họp Hội đồng

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Vào điểm thi lại trên cổng thông tin

- Cập nhật học sinh khối 6

- Chuyển năm học của các lớp trên cổng thông tin

- Cập nhật học sinh bỏ học, chuyển đi, chuyển đến, lưu ban trên cổng thông in

- học chính trị

- Về các trường Tiểu học lấp số lượng học sinh để duyệt kế hoach đầu năm

- Họp phụ huynh đầu năm

- Làm sổ điểm cá nhân

- làm sổ điểm danh phụ, mẫu 1PT

- Lập danh sách phòng thi và các loại giấy tờ liên quan đến khảo sát chất lượng khối 6

- Nhập điểm khảo sát chất lượng khối 6

Các tin khác