Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 11:18 04/09/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

- Nắm số lượng đầu năm

- Họp Hội đồng

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Vào điểm thi lại trên cổng thông tin

- Cập nhật học sinh khối 6

- Chuyển năm học của các lớp trên cổng thông tin

- Cập nhật học sinh bỏ học, chuyển đi, chuyển đến, lưu ban trên cổng thông in

- học chính trị

- Về các trường Tiểu học lấp số lượng học sinh để duyệt kế hoach đầu năm

- Họp phụ huynh đầu năm

- Làm sổ điểm cá nhân

- làm sổ điểm danh phụ, mẫu 1PT

- Lập danh sách phòng thi và các loại giấy tờ liên quan đến khảo sát chất lượng khối 6

- Nhập điểm khảo sát chất lượng khối 6

Các tin khác