Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 13:53 08/02/2017  

Kế hoạch năm 2017-2018

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Nghỉ tết âm lịch

- Nắm tình hình số lượng học sinh trước và sau tết

- Nhắc GVCN khối 6 nộp ảnh để dán học bạ

- cho học sinh rút bằng TN THCS

- Cập nhật tông tin và vào sổ công văn đi đến và chuyển giao văn bản đến người cho liên quan giải quyết

- Báo cáo số lượng tháng 2

Các tin khác