Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 28 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Phan Thị Kim Ánh

Cập nhật lúc : 08:01 08/01/2019  

Kế hoạch năm 2019-2020

- Họp giao ban trong tuần và lên kế hoạch

- Cập nhật phân công chuyên môn HKII

- Báo cáo số lượng học sinh giảm và hai mặt chất lượng

- Nắm số lượng học sinh tháng 1

- Lập danh sách và phát cho học sinh mẫu ký cam kết thực hiên các quy định về vũ khí, vật liệu nổ...

- Báo cáo giữa học kỳ trên cổng thông tin

- Cập nhật công văn đi đến.

Các tin khác